Ver todas as novas do día...

 • Foto da nova

  NOVA CONVOCATORIA DO PLAN DE EMPREGO DA DEPUTACIÓN

  O Concello de Cambados realiza, a través do Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra, unha nova convocatoria de emprego público. O sóndeo para seleccionar aspirantes a ditos postos será realizado pola Oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (Rúa Fonte de Fefiñáns, 4), e a selección definitiva será realizada polos técnicos do Concello, ao tratarse dunha ampliación do persoal contratado polo Plan Concellos 2017, neste proceso de contratación vaise manter as mesmas bases aprobadas na Xunta de Goberno Local do pasado 1 de marzo de 2017, dando preferencia por esta orde aos seguintes criterios:

  a) ás vítimas de violencia de xénero

  b) aos candidatos/as maiores de 45 anos

  c) aos candidatos/as que formen unha familia monoparental con fillos/as ao seu cargo

  d) aos candidatos/as con niveis de renda máis baixa

  e) aos candidatos/as con cargas familiares

  Os postos de traballo ofertados nesta convocatoria son os seguintes:

  Número de prazas: 2

  Posto de traballo: Persoal de Limpeza ou Limpadores en Xeral

  Descrición da ocupación: Conserxe – Limpador de instalación municipais.

  Código da ocupación: 92101050

  Data prevista de incorporación: 01/09/2017

  Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

   

  Número de prazas: 2

  Posto de traballo: Albaneis

  Descrición da ocupación: Operario Mantemento Albanel

  Código da ocupación: 71211015

  Data prevista de incorporación: 01/09/2017

  Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

   

  Número de prazas: 2

  Posto de traballo: Peóns de Obras públicas en xeral

  Descrición da ocupación: Operario de Limpeza - Desbrozador

  Código da ocupación: 96011029

  Data prevista de incorporación: 01/09/2017

  Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

   

  Número de prazas: 1

  Posto de traballo: Peóns de Obras públicas en xeral

  Descrición da ocupación: Operario de Limpeza - Desbrozador

  Código da ocupación: 96011029

  Data prevista de incorporación: 01/10/2017

  Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanas

   

  Número de prazas: 1

  Posto de traballo: Traballadores Sociais (Asistenta Social)

  Descrición da ocupación: Traballadora Social

  Código da ocupación: 28241065

  Data prevista de incorporación: 01/09/2017

  Tipo de contrato: Temporal con remate o 31/12/2017. Xornada parcial, 25 horas semanais

  LER MÁIS

 • Foto da nova

  BASES QUE REXIRÁN A CONTRATACIÓN DUN TECNICO AMBIENTAL NOS CONCELLOS DE A ILLA DE AROUSA E CAMBADOS

  É obxecto da presente convocatoria regular a contratación dun Técnico Medioambiental que prestará os seus servizos no Concello de A Illa de Arousa (dous días á semana) e no Concello de Cambados (3 días á semana), en réxime laboral temporal, a tempo completo (40 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada dende a sinatura do contrato ata o 14 de novembro de 2017 de conformidade co establecido no artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenrola o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada (Hoxe RDL 2/2015 TRLET).

  A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 19 de xullo de 2017 acordouse conceder ao Concello de A Illa de Arousa unha subvención de 26.964,24 euros para o proxecto denominado “Proxecto de concienciación e control ambiental nos concellos de A Illa de Arousa e Cambados” ao amparo do previsto na Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan os criterios de repartcición e se establecen as bases reguladoras e a convocatria de subvencións da liña en concorrencia non competitva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida destinada a entidades locais de Galicia.

  LER MÁIS

 • CONXUNTO HISTÓRICO

  Cambados posúe un Conxunto Histórico que foi declarado Ben de Interese Cultural. É un dos mellor restaurados de Galicia. O patrimonio cambadés loce pazos e casas nobles, esculturas deseñadas por grandes artistas e pezas de arte popular, prazas e rúas empedradas, un pracer para quen ama a arte e a historia.

 • Albariño

  Cambados tamén é coñecida como a Capital do Albariño, pois o cultivo e a exportación do viño danlle renome a nivel mundial. Aquí creouse e impulsouse a Denominación de Orixe Rías Baixas, que controla e mellora a produción vinícola para a súa exportación aos principais mercados.

 • Gastronomía

  A calidade dos peixes e mariscos, así como dos froitos da horta, converten á gastronomía nun dos sectores básicos da economía cambadesa. A degustación de produtos típicos da ría de Arousa, regados cun aromático Albariño, é un dos sinais peculiares que distingue a este municipio.

 • Festas

  Durante todo o ano en Cambados desenvólvense programas de actividades festivas e culturais. Hai concertos de primeiro nivel, danza e teatro, festivais folclóricos, exposicións de arte, deportes, espectáculos ao aire libre... Os visitantes intégranse no ambiente con gran facilidade, grazas á acollida da xente.

 • Natureza

  Outro dos grandes praceres de Cambados consiste en percorrer a costa a través de paseos marítimos, ou sendeiros naturais dende onde se contemplan frondosas paisaxes e as míticas postas de sol. Resulta agradable achegarse á praia para observar ás mariscadoras recollendo moluscos.

 • Museos

  En Cambados pódense visitar catro museos: o Museo Etnográfico e do do Viño, o Muiño de Mareas de A Seca, a Casa Museo do Pescador e a Casa Museo do gran poeta Ramón Cabanillas.