Atendendo ao compromiso asumido de transparencia polo Goberno de Cambados de facer públicos na web municipal as facturas e gastos da celebración da LXIII Festa do Albariño, xúntanse a continuación os arquivos co desglose de gastos das facturas aprobadas a día de hoxe, ademais dos gastos e facturas das anteriores edicións de maneira que se poidan comprobar as diferenzas de gastos entre a edición deste ano 2015 e as anteriores.

Arquivos adxuntos