En enlace adxunto únesa a Acta da Mesa de Contratación celebrada na mañá de hoxe, día 15 de xuño de 2017, relativa á apertura dos sobres A) e B) das obras de:

1.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos). G-1831-2017 -- PPOS/15/00608/201500504

2.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos). G-1834-2017 -- PPOS/15/00608/201500503

3.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004). G-1835-2017 -- PPOS/15/00608/2015/500

na que se formulan propostas de adxudicación para as indicadas obras.

Servizo de Contratación.

Enlaces